Slovenský čuvač je podle klasifikace řádu FCI plemeno nepracovní - tedy plemeno, které se nepodléhá zkouškám z výkonu, což v praxi znamená, že se pro přiznání chovnosti nevyžaduje, aby jedinec měl složenou zkoušku z výkonu, těmto plemenům se neuděluje titul CACT a podobně. Majitele slovenských čuvačů však toto zařazení nijak neomezuje v práci s jejich psy. Slovenského čuvače lze cvičit k výkonům ve sportovní kynologii, pasení, záchranářských dovednostech.
Pravdou je, že u mnoha lidí vyvolává zmínka o pracovních aktivitách slovenského čuvače v lepším případě úsměv, v horším pak diskuze, zda je vhodné se s tímto plemenem daných aktivit účastnit. Čuvač je přemýšlivý a samostatně se rozhodující ovčácko-pastevecký pes, který pro své původní poslání pomocníka pastýře a ochránce stád musel být též dobře ovladatelný. Fakt, že čuvač je samostatný a při práci přemýšlí, je pro mnoho dnešních kynologických sportů na škodu. Kladně je hodnocena svižná, bezmyšlenkovitá reakce, vysoká rychlost a přesnost provedení cviků. Proto ve vrcholových soutěžích sportovní kynologie čuvač nemůže držet krok s německými ovčáky, belgickými ovčáky a ostatními plemeny zařazenými mezi tzv. pracovní – služební plemena. To ovšem neznamená, že s čuvačem při rozumném vedení nelze docílit dobrých výsledků v pracovních činnostech.
Leccos můžete zvládnout sami, ale jsou aktivity, na které musíte do týmu přibrat i další lidi (figuranty, trenéry, výcvikáře). Pokud máte spolehlivého čuvače, kterému jste věnovali svůj čas, um a energii, dobrý tým lidí kolem sebe a trochu onoho pověstného štěstí (vyjde počasí, pes má náladu předvést, co umí), můžete společně zvládnout i složité věci. Tito čuvači dokázali překonat předsudek, že čuvač je nepracovní plemeno, a splnili požadavky stanovené zkušebními řády pro různé typy zkoušek. Následně pak také splnili podmínky pro udělení titulu Klubový šampion práce KCHSČ či dokonce Klubový grandšampion práce KCHSČ.

 

ajka1a ajka2a ajka3a ajka5a
Klubový šampion práce KCHSČ, Klubový grandšampion práce KCHSČ
AJKA Janin ranč  narozena: 2. 8. 2008
Majitel: Petr Šourek
Otec: White Power BORDERLOVE
Matka: Anabela JANIN RANČ
 
NZŘ: ZZO, ZPS-1
KJ Brno: ZOP, ZPU1
IPO: BH, FPR-1, FPr-2, FPr-3, FH-1, FH-2
IRO + NZŘ:
Pasení: ZVOP, HWT TS, IHT TS1, IHT TS2
Ostatní zkuš. řády:
Klubové zkoušky: CZOP, CZPU1
 

 

asta1a asta2a    
Klubový šampion práce KCHSČ
ASTA Katčina zahrada  narozena: 19. 1. 2009
Majitel: Renata Hajná
Otec: Dan ŠTASTNÝ PES
Matka: Ulrika ČERNÝ KORÁLEK
 
NZŘ: ZZO
KJ Brno: ZOP, ZPU1
IPO:
IRO + NZŘ:
Pasení: ZVOP, HWT TS, IHT TS1, IHT TS2
Ostatní zkuš. řády:
Klubové zkoušky: CZOP
 

 

Brian1a Brian2a Brian4a Brian5a
Klubový šampion práce KCHSČ, Klubový grandšampion práce KCHSČ
BRIAN od Čertova kopýtka  narozen: 6. 6. 2010
Majitel: Kateřina Brtníková 
Otec: Dan ŠTASTNÝ PES
Matka: Gabra JANIN RANČ
 
NZŘ: ZZO
KJ Brno: ZOP, ZPU1, ZPU2
IPO: BH
IRO + NZŘ:
Pasení: ZVOP, HWT TS, IHT TS1, IHT TS2, IHT TS2
Ostatní zkuš. řády:
Klubové zkoušky: CZOP, CZPU1
Mistr v pasení SCHSČ 2015, 2016

 

fred1a Brian fred3a fred4a
Klubový šampion práce KCHSČ, Klubový grandšampion práce KCHSČ
FRED Černý korálek  narozen: 4. 2. 2010
Majitel: Petr Šourek
Otec: Car ČERNÝ KORÁLEK
Matka: Jiskra ČERNÝ KORÁLEK
 
NZŘ: ZZO, ZPS-1
KJ Brno: ZOP, ZPU1
IPO: BH, FPr-1, FPr-2, FPr-3, FH-1
IRO + NZŘ:
Pasení: HWT TS
Ostatní zkuš. řády:
Klubové zkoušky: CZOP, CZPU1
 

 

Bara5a Bara2a Bara3a Bara4a
Klubový šampion práce KCHSČ, Klubový grandšampion práce KCHSČ
GABRA Janin ranč  narozena: 22. 5. 2006
Majitel: Kateřina Brtníková 
Otec: Irro Z DLOUHÝCH DRAH
Matka: Dori OSTRÁ HORA
 
NZŘ: ZZO
KJ Brno: ZOP, ZPU1
IPO: BH, FPr-1
IRO + NZŘ: RH-F E
Pasení:
Ostatní zkuš. řády:
Klubové zkoušky: CZOP, CZPU1
 

 

Honey1a honey2a honey3a honey4a
Klubový šampion práce KCHSČ
HONEY z Borovýho hrádku  narozena: 28. 5. 2013
Majitel: Lucie Ábelovská Drtinová
Otec: E´ Arčí Z BOROVÝHO HRÁDKU
Matka: Conny ORLICKÝ TALISMAN
 
NZŘ: ZZO
KJ Brno: ZOP
IPO:
IRO + NZŘ: RH-F E
Pasení: ZVOP,  HWT TS, IHT TS1
Ostatní zkuš. řády:
Klubové zkoušky: ZCM-1, CZOP
 

 

  Chelsey    
Klubový šampion práce KCHSČ
CHELSEY Bílé království  narozena: 23. 2. 2009
Majitel: Mirka Dobešová
Otec: Huňoš Frigo JANIN RANČ
Matka: Essy BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ
 
NZŘ: ZZO
KJ Brno: ZOP, ZPU1
IPO: BH
IRO + NZŘ:
Pasení: ZVOP, HWT TS, IHT TS1, IHT TS2
Ostatní zkuš. řády:
Klubové zkoušky: CZOP, CZPU1
 

 

chlum2a chlum2a chlum3a chlum4a
Složil řadu zkoušek v době, kdy se tituly klubového šampiona a grandšampiona práce ještě neudělovaly. Dnes by ho jeho složené zkoušky opravňovaly k zisku titulů klubového šampiona a grandšampiona práce.
CHLUM Černý korálek  narozen: 3. 2. 2003
Majitel: Petr Šourek
Otec: Car ČERNÝ KORÁLEK
Matka: Dona ČERNÝ KORÁLEK
 
NZŘ: ZZO, ZM, ZPS-1
KJ Brno: ZOP, ZPU1
IPO: BH, FPR-1, FH-1
IRO + NZŘ:
Pasení:
Ostatní zkuš. řády:
Klubové zkoušky: CZOP, CZPU1, CZPU-2