Spolek chovatelů slovenských čuvačů,
člen Českovmoravské kynologické unie a FCI

Slovenský čuvač při ovládání stáda v praxi - historie ne až tak dávná

cuvac 1970

 

 

podklady:
kniha Dušan Barlik a kolektiv, Slovenský čuvač, Bratislava 1977
dochované historické fotografie – M. Větrovec, Pospíšil, Kurz
fotografie ze současnosti – ze soutěží a jiných akcí za účasti slovenských čuvačů archív Mirka Dobešová, Katka Brtníková a Petr Šourek


V posledních letech má pasení stále více a více příznivců. Dnes se této aktivitě věnují lidé především ve volném čase, je méně těch, které tato činnost živí. Z pasení se stal moderní kynologický sport a zábava, kde kralují jedinci plemene border kolie. Nebylo tomu tak ale vždy. Na území bývalého Československa se pastevectvím lidé živili po staletí a ještě v polovině minulého století byly border kolie na našem území téměř neznámé. Kdo tedy po staletí vykonával práci pasteveckého psa u stáda na území bývalého Československa? Z plemen uznaných FCI to byl především na Moravě a Slovensku slovenský čuvač, dále pak též německý ovčák.

Tento text je věnovaný historii pastýřské práce slovenského čuvače u stáda. Neměli bychom zapomínat na to, kdo byl ještě v průběhu druhé poloviny dvacátého století nejčastějším pomocníkem pastýře při práci se stádem ve východní části území bývalého Československa.

Existují staré malby potvrzující, že čuvač pracoval jako pomocník pastýře u ovcí již před staletími. Existují fotografie z minulého století dokládající totéž. A především existuje 40 let stará kniha autorů pod vedením Dušana Barlika s názvem „Slovenský čuvač“ (vydaná v Bratislavě v roce 1977), která se věnuje – mimo jiné – využití slovenského čuvače při práci u stáda. Autoři zde shromáždili informace od tehdy žijících pastýřů, kteří používali slovenské čuvače jako ovčácké psy u stád ovcí (z logiky věci vyplývá, že to jsou informace z období let padesátých, šedesátých a sedmdesátých minulého století).

 

Poučme se tedy z historických pramenů o tom, kdo a jak v minulosti pomáhal především slovenským a moravským pastýřům v jejich práci se stády. Kdo byl jejich nepostradatelným pomocníkem.

 

Celý článek naleznete ZDE:

ik pdf ik pdf ik pdf
CZ EN FR