Příprava čuvače na výstavu

 


Každého určitě těší obdiv vašeho psa. Začne to třeba tím, že vám vašeho pejska pochválí příbuzní, soused nebo kamarád. Později svůj obdiv nebudou skrývat i úplně cizí lidé na ulici. Každý pes je pro svého majitele tím nejkrásnějším, ale veliké rozdíly můžeme vidět už při porovnání dvou jedinců stejného plemene.
Výstava psů je takový kynologický svátek. Je to krásný rodinný výlet, kde se stanete doprovodem svého psího miláčka.


Přípravy začínají vyplněním přihlášky a zaplacením výstavního poplatku.
Každý vystavovatel by měl vědět, že se nic nedá svěřit náhodě a musí svého pejska připravovat už několik týdnů před zaslanou přihláškou. Dva měsíce je na výcvik poměrně krátká doba.
U žádného psa nestačí jen krása, každý pes by měl být především ovladatelný, aby nebyl spíš na obtíž svému pánovi. Na výstavách toto platí dvojnásob, protože je to velká koncentrace psů a lidí na poměrně malém místě.
Prvním předpokladem je, že váš pes umí chodit řádně na vodítku a umí základní povely poslušnosti.
Dále je třeba vědět, co od vás bude rozhodčí požadovat – jak svého psa ukázat v celé své kráse. Každého psa nebo fenu, které chceme předvést na výstavě, musíme naučit takové věci, které po nás bude pan rozhodčí požadovat. Je to kontrola chrupu, kontrola pohlavních orgánů (u psa), výstavní postoj, disciplinovaná chůze a klus ve výstavním kruhu. Pes, který nesplní požadované úkony a brání se jim, velmi zdržuje průběh celého posuzování. Pohled na vystavovatele, který bojuje se svým psem jen proto, aby rozhodčímu ukázal zuby, je žalostný.

Výstavní postoj:
Ve výstavním postoji pes stojí tak, že obě jeho hrudní končetiny (tj. přední nohy) směřují kolmo k zemi a jsou v jedné linii.
Pánevní končetiny (tj. zadní nohy) jsou mírně zakročené. Pro lepší stabilitu psa je pánevní končetina na odvrácené straně od posuzovatele postavena více v předu pod tělem psa. Dokonale tak vynikne zaúhlení končetin.
Hlava by měla být přiměřeně zvednutá (lze toho docílit tak, že psovi ukazujeme pamlsek nebo hračku tak, aby hlava nebyla příliš vysoko nebo nízko).
Vystavovatel by neměl bránit posuzovateli ve výhledu na psa (tzn. měl by stál před hlavou psa, za psem nebo na straně odvrácené od posuzovatele.

 

výstavní postoj   

obr. 19-ti měsíční fena slovenského čuvače
Essy Bílé království ve výstavním postoji.

 

Do výstavního postoje se musí pes postavit kdykoliv nás o to rozhodčí požádá. Část posudku se dělá právě, kdy pes stojí v klidu.
Hodnotí se celková konstituce, formát a typ psa, vedení horní a spodní linie (záď by neměla být převýšená), nasazení krku, uší, ocasu, postavení končetin (tzv. úhlení). Výstavní postoj je pro psa naprosto přirozený. Opírání se o vystavovatele je chybou.
Dále posuzovatel provede detailní prohlídku chrupu psa.

Prohlídka chrupu psa:
Při této prohlídce se zhodnotí skus a počet zubů. Psa si nejlépe posadíme a to tak, že si stoupneme za něj a jeho hlavu si opíráme o kolena. Pes tak cítí naši podporu a zuby ukáže nejsnáze. Je velice dobré na psa mluvit, aby věděl, co se od něj očekává a co bude následovat.
Pomoci si můžeme povelem „zuby“ nebo „ukážeme zoubky“ a po prohlídce nezapomeneme psa pochválit.
Poslouchejte pokyny rozhodčího, který vám vždy řekne, co po vás požaduje ukázat. Když si chrup prohlédne, řekne vám a vy můžete předvést zuby z jiného pohledu.

Kontrola chrupu probíhá následovně :
Skus se posuzuje při zavřené mordě. Uchopíme psa levou rukou za horní čelist a pravou za dolní čelist tak, aby tlama byla těsně zavřená, přičemž levým palcem nadzdvihneme horní a pravým palcem odhrneme dolní pysk. Někdy psovi více vyhovuje, když horní čelist uchopíme levou rukou, tak jak je na obrázku. Důležité je, abychom psovi umožnili volně dýchat. Při ukazování zubů by se vystavovatel neměl naklánět před psa, posuzovatel by měl na chrup psa dobře vidět. Posuzuje se vzájemné postavení a počet řezáků.

Kontrola plnochruposti se posuzuje odhrnutím pysků z levé i pravé strany podobným způsobem. Musíme dát opět pozor, abychom psovi umožnili volně dýchat, dále je třeba dát pozor na jazyk, který nesmí vadit posuzujícímu v kontrole zubů. Jazyk nejčastěji překrývá malinký zoubek P1, který je hned za špičákem.

Kontrola stoliček se posuzuje nakonec a to tak, že otevřeme široce tlamu psa. Rozhodčí musí zkontrolovat zadní moláry (stoličky).

Na těchto obrázcích je vidět správné uchopení při předvedení chrupu psa:

     

Kontrola skusu                             Kontrola plnochruposti                       Kontrola molárů (stoliček)

 

Je na vašem uvážení, zda necháme posuzovatele manipulovat se psem, nebo zda chrup ukážete sami.
Z hygienických důvodů vám doporučuji, abyste chrup ukazovali sami. Pokud budete zpočátku při ukazování zubů neobratní, posuzovatel vám většinou trochu pomůže. Časem dojde každý ke zručnosti a ukazování zubů dokáže bez pomoci druhé osoby.

Kontrola pohlavních orgánů (u psa):
Kontrola pohlavních orgánů u psa probíhá většinou hned po prohlídce zubů. Psa si postavíme u levé nohy, levou ruku dáme přes hřbet psa pod břicho (tím mu zabráníme, aby se posadil) a pravou rukou můžeme přidržovat hlavu psa. Pes, který není přivyklý na tuto kontrolu, je velice lekavý. Neví, co se děje za jeho zády, kam nevidí. Není to nic, co bychom museli nacvičovat zdlouhavě. Za pomoci kamarádů bude mít váš pejsek takovou důvěru ve vás, že mu nebude vadit cizí člověk za jeho zády.

Posouzení v pohybu:
Při přípravě na výstavu nesmíme zapomenout, že Slovenský čuvač je pracovní pes.
Rozhodčí bude posuzovat nejen krásu jedince, ale i jeho pracovní upotřebitelnost a vytrvalost. Tyto vlastnosti, zejména vytrvalost, sledují tak, že žádají vystavovatele, aby předvedli své psy v kroku a klusu. U předvedeného jedince potom sledují pevnost stavby těla, prostorný chod (akce a postavení končetin), pevnost hřbetu a beder, nesení ocasu a celkovou mechaniku pohybu. Psi, kteří v krátké době vypadají unaveně a nechají se v kruhu vléci svým pánem, mají malé vyhlídky na špičkové hodnocení. Správným tréninkem se našemu čuvači vytvoří pevné, dobře osvalené tělo, které bude každý obdivovat. Při dobré přípravě je možné ve výstavním postoji některé exteriérové vady skrýt. Jde především o strmější úhlení končetin nebo o prověšený hřbet. V pohybu je tomu právě naopak. Při posuzování v pohybu může pes naplno předvést svou ušlechtilost, eleganci, sílu a přiměřený temperament, bohužel také i své nedostatky. Kvalitní jedinec by měl proto v postoji i v pohybu vypadat stejně elegantně. Při posuzování v pohybu by měl pes klusat ve vnitřní straně kruhu u levé nohy vystavovatele. Pro své předvedení pes potřebuje dostatek prostoru, proto by neměl být nalepen „na pánečkově noze“. Předváděcí vodítko by mělo být lehce napnuté (pes nesmí táhnout nebo se škrtit), hlava psa by měla být zvednutá, pohyb má být lehký, elegantní, prostorný a přiměřeně energický.

Směr předvedení si určí posuzovatel sám. V zásadě rozeznáváme pět typů předvedení v pohybu :

1. pohyb po kružnici, kdy rozhodčí stojí uvnitř kruhu (rozhodčí posuzuje klus psa z boku).
2. přímý pohyb směrem od rozhodčího a k němu (rozhodčí vám ukáže směr kterým vyběhnete a  
stejnou cestou se k němu zase vrátíte – tím má možnost posouzení psa zepředu a zezadu).
3. předvedení do trojúhelníku vyběhnete se psem směrem od rozhodčího a běžíte tvar trojúhelníku
(rozhodčí má možnost vidět psa zepředu, z boku i zezadu).

Někdy můžete být ještě požádáni o předvedení, které je méně časté, ale nikterak složité :

4. předvedení do písmene L vyběhnete směrem od rozhodčího a opíšete v kruhu písmeno L
(rozhodčí vidí psa z různých úhlů, jako je tomu u trojúhelníku).
5. předvedení do písmene T vyběhnete směrem od rozhodčího a opíšete v kruhu písmeno T
(rozhodčí vidí psa z různých úhlů, jako je tomu u trojúhelníku).

Většinou chce vidět rozhodčí psa v pohybu nejméně dvakrát. Nejdříve je to v pohybu po kružnici a potom při individuální prohlídce – nejčastěji v přímém pohybu směrem od rozhodčího a zase k němu. Pokud se náš svěřenec stal adeptem na některé z prvních míst ve své třídě, předvádí se ještě v užší konkurenci před závěrečným udělením pořadí nejlepších jedinců. Stejně tak vás nechá posuzovatel předvést znovu psa v pohybu pokud budete soutěžit o nějaký další zadávající se titul (tj. nejlepší mladý plemene, národní vítěz, klubový vítěz, CACIB, BOB).
Posouzení v pohybu je většinou pro rozhodčího nejrozhodující.

Ani nejlépe vytrénovaný pes by nám však výstavu nevyhrál, kdyby přišel do kruhu špinavý a neupravený. Čistotě kožichu věnujeme zvýšenou pozornost. Je to první věc, která upoutá nejen rozhodčího ale i diváky.

Péče o srst slovenského čuvače
Štěňátko pro výstavy můžeme začít vychovávat od doby, kdy si ho přivezeme od chovatele. Výstava je soutěž krásy, proto se snažíme, aby naše fenka nebo pejsek na ni přišli dostatečně upraveni. Na vyčesávání srsti musíme pracovat už od malého štěňátka. Zprvu není úkolem vyčesávat srst, ale přivykat štěně na kartáč. Zdravá srst má být lesklá a pevná. Zplstnatělé cucky za ušima nejsou zrovna žádoucí a svědčí o nedostatečném kartáčování. Takto zanedbaného psa „nedáme dohromady“ pár minut před výstavou. Dnes je na trhu velký výběr mnoha šamponů od různých výrobců. Pozor bychom si měli dát při výběru psí kosmetiky, protože některé přípravky zanechávají na bílé srsti krémový nádech. Obecně však platí, že psa bychom před výstavou koupat neměli. Struktura srsti není po šamponu přirozená. Doporučuje se v nutných případech psa koupat týden před výstavou. Čuvačí srst patří k tzv. samočisticí. Ten kdo si myslí, že nepotřebuje žádnou péči je na omylu. Každá srst potřebuje svou péči. Pojmem samočisticí rozumějme to, že nepotřebuje při pravidelné péči používat šampon (nebo ho užíváme jen opravdu minimálně).
 

Jak se tedy starat celoročně o samočisticí srst čuvače?
Pravidelnost česání je samozřejmostí. Největší pozornost bychom měli věnovat srsti za ušima a na tzv. kalhotkách (srst pod ocasem). Česáním nejen odstraňujeme odumřelou srst, ale zároveň srst načechráváme a masírujeme pokožku. V době línání je třeba česat i několikrát denně. Pokud máme psa přihlášeného na výstavu, a on začne silně línat, nezachrání to jenom to, že ho přestaneme vyčesávat. Taková srst působí povadle a staře. Rozhodčí nám nejspíš do posudku napíše nejen to, že srst je v línání, ale i to, že pes je neupravený a zanedbaný. Je na úvaze každého, jestli není lepší, když oželí zaplacený výstavní poplatek a ušetří tím i za benzín. Berte to tak, že línání je přirozený postup přírody výměny srsti u zdravého jedince. Po odchovu štěňat počítejte i s tím, že fenka shodí více srsti najednou (je to přibližně 1-2 měsíce po odstavu štěňat). V letních měsících umožníme psovi koupání v řece nebo v rybníku. Kožich se tím přirozeně očistí a získá svou lehkost. Když srst dokonale proschne je třeba ji pořádně vyčesat. Žádná voda nemůže nahradit kartáč.

 

Jednoduché povely, které mohou pomoci lépe předvést psa ve výstavním kruhu :

Výstavní postoj: povel STŮJ
(Pes by se měl nechat upravit do výstavního postoje).
Aby pes držel pěkně vzpřímeně hlavu můžeme držet v ruce jeho oblíbenou hračku, nebo pamlsek – po posouzení by měl pejsek hračku nebo pamlsek dostat, protože jinak by ukazování příště nemělo smysl.

Prohlídka chrupu: povel ZOUBKY
Tento povel má hlavní smysl v tom, že pes ví, co bude následovat. Při tréninku by měl být pes vždy po ukázání zubů odměněn a to nejen pochvalou, ale i pamlskem a stejně tak ho můžeme odměnit i v kruhu.

Kontrola pohlavních orgánů (u psů): povel VSTAŇ
Prohlídka většinou probíhá po kontrole chrupu, při které pes sedí. Vše proběhne velice rychle a po prohlídce stačí psa poplácat po boku a krátce pochválit.

Posouzení v pohybu: povel K NOZE
Tento povel je psovi většinou dobře známý, můžeme ho znovu opakovat kdykoliv při změně směru předvedení. V ruce je dobré mít něco, čím upoutáme psí pozornost. Pes potom běží krásně s hlavou nahoře a s plným elánem.

V KRUHU NEPLATÍ TO, CO PŘI ZKOUŠKÁCH PES MŮŽE BÝT PŘEDVEDEN POMOCÍ HRAČEK A PAMLSKŮ
NEZAPOMÍNEJTE PSA POVZBUZOVAT A CHVÁLIT !!!!!!!!!!

 

Jak přihlásit svého psa na výstavu a jak to na výstavě chodí.

K tomu, abychom mohli svého psa přihlásit na výstavu, potřebujeme především vyplnit přihlášku na výstavu, kterou si vybereme. Přehled všech výstav najdete na internetových stránkách ČMKU s přímými odkazy na jednotlivé pořadatele výstav. O termínech výstav nás také informují kynologické časopisy (např. Pes přítel člověka, Svět psů, Kynologická revue). Celkový přehled termínů výstav nalezme zpravidla na přelomu roku. Pokud se nám nepodaří tento výtisk sehnat, nic není ztraceno, na blížící se uzávěrky nás upozorňují zmíněné kynologické časopisy svou inzercí během celého roku. S přihláškou si vždy stáhněte i propozice, ve kterých najdete užitečné informace o konání výstavy.

Výstavu psů můžeme navštívit i s nepřihlášeným psem jako diváci. Váš pes však musí splňovat stejné veterinární podmínky jako přihlášení psi, tj. mít v očkovacím průkazu platné očkování.
Přípravy na výstavu začínají vyplněním přihlášky a zaplacením výstavního poplatku. Obě povinnosti je třeba splnit do termínu uzávěrky uvedené v propozicích, která bývá zpravidla asi dva měsíce před konanou výstavou.

Přihlášku vyplníme dle písemných pokynů pořadatelů, na označené místo nalepíme doklad o zaplacení (stačí kopie) a přiložíme kopii průkazu původu. V případě, že přihlašujeme psa do třídy vítězů nebo šampionů, je třeba přiložit i kopii získaného titulu (diplom CH nebo ICH, popř. do třídy vítězů oboustranně kopii průkazu původu, kde je zapsán titul národní nebo klubový vítěz nebo vítěz speciální výstavy). U třídy pracovní je třeba zaslat kopii malého certifikátu vydaného garantem zkoušek (samotný zápis o vykonané zkoušce nestačí). Vše odešleme poštou doporučeným dopisem na požadovanou adresu, kterou najdeme v propozicích a zpravidla i na přihlášce.

Nejpozději 10 dní před výstavou nám poštou přijde tzv. „vstupní list“, který potvrzuje naše přijetí na výstavu. Pokud ve vstupním listu najdete nějaké nesrovnalosti, stačí, když je vyřídíte ve výstavní kanceláři přímo na výstavě.

Ve vstupním listu najdete katalogové číslo, pod kterým budete vystavovat, den vystavení, jméno přihlášeného psa, kruh, ve kterém budete posuzováni a třídu, do které máte psa přihlášeného.

Co musíme mít připraveno sebou na výstavu :

- vstupní list (potvrzení o přijetí na výstavu viz.výše) – tento vstupní list je vstupenkou pro jednu osobu zdarma (na většině výstav je to 1 pes = 1 osoba)
- očkovací průkaz nebo PET PASSPORT (pas pro malá zvířata), kde už nemusí být potvrzen zdravotní stav psa, jako tomu bylo dříve. Plně postačí platné očkování, které není starší jednoho roku a mladší jednoho měsíce. Při cestě do zahraničí pes musí mít PET PASSPORT.
- průkaz původu psa (PP)  –originál, abychom si mohli nechat zapsat získané ocenění.

V den výstavy psa ráno nekrmíme. Nenakrmený pes snáší lépe ruch a nervozitu na výstavišti, ale i cestování dopravním prostředkem. S sebou mu však nezapomeneme vzít misku na vodu, abychom mu mohli dát kdykoliv během dne napít. Hned při vstupu na výstaviště po vás bude veterinární služba požadovat očkovací průkaz, kde si překontrolují platné očkování vašeho psa. Hned potom, co projdete veterinární prohlídkou, musíte vyhledat místo, kde je tzv. přejímka psů. Většinou to bývá někde v blízkosti vstupu na výstaviště. Pod názvem přejímka psů nehledejte nic složitého. Je to místo, kam přijdete a na základě předložení vstupního listu vám vydají katalog vystavovaných psů. Na některých výstavách zároveň obdržíte složky. Ve složkách naleznete diplom, tiskopis na psaní posudku a vaše katalogové číslo (většinou je to samolepka). Někdy jsou přiloženy i kupony na odběr vzorků krmiv, které si během výstavy můžete vyzvednout ve stáncích uvedených firem.
Pokud tyto složky nedostanete společně s katalogem, vyhledejte na výstavišti svůj výstavní kruh (číslo najdete ve vstupním listu a plán rozdělení kruhů bývá uveden v katalogu nebo na velké tabuli v blízkosti přejímky psů). Složky vám vydá vedoucí kruhu před zahájením posuzování. Na některé výstavě vám v kruhu vydají pouze samolepku s číslem a složky dostanete až po posuzování.
(pozn. na klubových a speciálních výstavách dostanete veškeré věci v kruhu – katalog, složky, číslo, ale i zápis do průkazu původu)

Tímto máte hotovo vše, co je třeba splnit po příjezdu na výstavu, a čekáte na samotné posuzování v kruhu. Plemena jsou většinou posuzována abecedně, a tak Slovenský čuvač je posuzován v kruhu mezi posledními plemeny. Rychlost posuzování v kruhu je třeba pečlivě sledovat, protože se může stát, že několik psů před vámi na výstavu nedorazí.
Při čekání na posuzování vašeho psa se určitě nebudete nudit. Pokud jste na výstavě poprvé je dobré nahlédnout do výstavního katalogu a prostudovat si první stránky, na kterých můžete nalézt cenné informace.

 

 

K informacím, které se vám budou hodit přímo na výstavě patří :


Přehled kruhů - kde jsou vypsána plemena psů v takovém pořadí v jakém budou posuzována (pozor někdy bývá i u každého plemene napsán přibližný čas posuzování, na který se nelze spolehnout).

Tituly – jsou zde uvedeny všechny tituly, které je možné na této výstavě získat.

Ceny - zde je vypsáno vše, co byste na výstavě měli obdržet, případně kde si jakou cenu vyzvednout.

Soutěže – zde jsou vypsány soutěže, kterých se můžete zúčastnit v závěrečném kruhu (samozřejmě pokud váš pes splňuje vypsané podmínky).

Program – v programu se dozvíte, jak půjdou za sebou jednotlivé soutěže v závěrečném kruhu.

Doma si pak můžete pročíst další informace a to řád pro udělování šampionátů aj.

Čekací doba na posuzování vám uteče jako voda a vy se budete pomalu chystat do výstavního kruhu. Nalepte si na viditelné místo své katalogové číslo a nezapomeňte řádně vyčesat vašeho psa popř. vyměnit obojek a vodítko za předváděcí šňůru. Předváděcí šňůra není povinná, ale pes s ní vypadá elegantněji. Pokud psa předvádíte s obojkem na obyčejném vodítku nemá to žádný vliv na snížení hodnocení. Do kruhu si sebou vezměte složky, kde byste měli mít diplom a tiskopis na posudek, které odevzdáte hned po příchodu do kruhu. Vždy vyčkejte, než vás vyzve vedoucí kruhu nebo rozhodčí ke vstupu.

První otázkou, na kterou se vás většinou rozhodčí zeptá, je věk psa. U mladých psů se uvádí v měsících a u starších psů v letech s přesností na půl roku. Rozhodčí v kruhu bude posuzovat psa nejen ve výstavním postoji a pohybu, ale zkontroluje si i zuby vašeho psa.
U zubů se hodnotí především plnochrupost a skus, které již bylo vysvětleno.
Hodnocení rozhodčího vyslechneme vždy v klidu a bez komentářů, i kdyby bylo pro nás nepříjemné. Věřte, že každý pes je pro svého pána ten nejkrásnější.
Po posouzení v kruhu obdržíte zpět složky, ve kterých naleznete posudek s hodnocením vašeho psa, památeční diplom s výsledkem hodnocení a oceňovací stužku. Pokud váš pejsek získá nějaké čekatelství nebo titul naleznete ve složkách i kartičky (vydávají se na čekatelství CAJC, CAC, CACIB, Res. CAC, Res. CACIB a tituly Národní vítěz a BOB).
Je dobré si mimo kruh ihned překontrolovat zápis v posudku. Vyplněno byste měli mít ocenění, pořadí a zadané tituly (pokud jste nějaký obdrželi). Zkontrolujte si také, zda máte u všech zadaných titulů i kartičku. V dolní části posudku nesmí chybět podpis rozhodčího.
Zápis do průkazu původu se většinou provádí v místech, kde probíhala přejímka psů. Na některých menších nebo speciálních výstavách se zápis provádí přímo ve výstavním kruhu. Vedoucí kruhu nebo zapisovatelka by vás na tuto skutečnost upozornila.

K zápisu do průkazu původu budete potřebovat :

- originál průkazu původu nebo originál jeho přílohy (přílohu na požádání vydává ČMKU),
- originál posudku, který jste obdrželi v kruhu (proto je třeba, aby na posudku byly zapsány všechny získané tituly). Někde vás požádají i o předložení kartiček.

Získané ceny, na které máte nárok (medaile, poháry, stužky, kokardy aj.), vám vydají na označených místech na základě předložení kartiček, které vám vzadu označí.

Originály kartiček je třeba doma pečlivě uschovat, neboť je budete potřebovat při žádosti o vystavení diplomu šampionátu. Posudky je dobré také uschovat, je to písemný doklad o získaných oceněních a titulech. Při žádosti o vystavení diplomu získaného šampionátu na Slovensku je třeba zaslat kromě originál kartiček i originály posudků z příslušných výstav!
Pokud budete kdykoliv kartičky předkládat na výstavě nebo je zasílat při vyřizování šampionátu poštou, budou vám vždy po označení na zadní straně vráceny.
To, jestli si budete uchovávat i vstupní listy, katalogy, diplomy a stužky z výstav, je zcela na vás.

Kdy do závěrečného kruhu ?

Závěrečný kruh je slavnostní zakončení výstavy, kde můžete vidět to nejlepší ze všech plemen. Na začátku katalogu si nalistujeme program výstavy, kde je uveden i přibližný časový plán. Soutěže v závěrečných kruzích začínají přibližně 13:30 až 15:00, na každé výstavě je časový plán jiný. Je třeba prostudovat jaké soutěže jsou vyhlášeny na vaší výstavě. Soutěže mladý a dospělý vystavovatel, nejhezčí pár psů a nejlepší chovatelská skupina se přihlašují již na přihlášce psa. Výstavní poplatek je uveden v propozicích a platí termíny uzávěrek přihlášek. Ostatní soutěže není třeba přihlašovat, psi se do nich nominují dle hodnocení přímo na výstavě (bez poplatků). Veteráni se závěrečného kruhu mohou zúčastnit bez ohledu na hodnocení.

Přehled soutěží v závěrečném kruhu :

Finále soutěže mladý vystavovatel: Tato soutěž je zpoplatněna. Předkola těchto skupin (9 - 13 let a 13 - 17 let) se konají v dopoledních hodinách. Do závěrečného kruhu se dostanou jen ti nejlepší. Rozhodčí posuzuje správné a typické předvedení pro to které plemeno a spolupráci mezi dítětem a psem. Nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt. Předváděný pes nemusí být přihlášen na výstavě k posuzování v kruhu.

Finále soutěže dospělý vystavovatel: Tato soutěž je zpoplatněna. Rozhodčí posuzuje správné a typické předvedení pro to které plemeno a spolupráci mezi vystavovatelem a psem. Nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti vystavovatele psa předvést a navázat s ním kontakt. Předváděný pes nemusí být přihlášen na výstavě k posuzování v kruhu.

Nejhezčí dorost pes: Nastupují psi ze tříd dorostu (všechna plemena), kteří získali posouzení známkou „velmi nadějný 1“. Vyhlášeni jsou vždy tři nejlepší a tito obdrží cenu.

Nejhezčí dorost feny: Nastupují feny ze tříd dorostu (všechna plemena), které získaly posouzení známkou „velmi nadějná 1“. Vyhlášeny jsou vždy tři nejlepší a tyto obdrží cenu.

Nejhezčí mladý pes: Nastupují psi ze tříd mladých (všechna plemena), kteří obdrželi titul „CAJC“. Vyhlášeni jsou vždy tři nejlepší a tito obdrží cenu.

Nejhezčí mladá fena: Nastupují feny ze tříd mladých (všechna plemena), které obdržely titul „CAJC“. Vyhlášeny jsou vždy tři nejlepší a tyto obdrží cenu.

Nejhezčí veterán: Nastupují všichni veteráni (psi a feny společně) a všichni bývají oceněni. Nejlepší tři obdrží ještě zvlášť poháry.

Nejhezčí pár psů: Pro tuto soutěž platí uzávěrky na přihlášce. Tato soutěž je zpoplatněna. Vystavovatel může do této soutěže přihlásit svého psa a fenu stejného plemene, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. Pořadí se určuje u prvních pěti párů. První tři obdrží pohár.

Nejlepší chovatelská skupina: Pro tuto soutěž platí uzávěrky na přihlášce.Tato soutěž je zpoplatněna. Přihlášené skupiny musí být minimálně tříčlenné a maximálně pětičlenné, stejného plemene, ze stejné chovné stanice a musí pocházet nejméně ze dvou různých matek nebo otců s tím, že byli na výstavě všichni posouzeni. Pořadí se určuje u prvních pěti skupin. První tři obdrží pohár.

Nejkrásnější pes skupiny FCI: Slovenský čuvač patří do I. skupiny FCI (celkem je 10 skupin FCI). V sobotu nastupují celé skupiny I, III, IV, VI, VII, VIII, X a v neděli celé skupiny II, V, IX a ostatní FCI neuznaná plemena. Nastupují jedinci s titulem BOB. Soutěží se o titul BIG (vítěz skupiny). Pořadí se určuje u prvních pěti jedinců, kteří dostanou pohár.

Nejkrásnější pes výstavního dne: Nastupují všichni jedinci s titulem BIG o titul BIS.

Nejkrásnější pes výstavy: soutěž je vypsána při dvoudenní výstavě vždy v neděli a soutěží oba BIS.

V případě, že se váš pes umístí v závěrečném kruhu přijde vám potvrzení o umístění poštou.

Na Slovensku byste se ještě měli v závěrečném kruhu zúčastnit soutěže:

„Velká cena národních plemen“ – nastupují zde všichni jedinci slovenských národních plemen bez ohledu na ocenění. Jsou to plemena: Slovenský čuvač, Československý vlčák, Slovenský kopov a Slovenský hrubosrstý stavač.
Pokud získáte ocenění v této soutěži, vyhledejte výstavní kancelář a výsledek si nechte zaznamenat do průkazu původu.

 

© CHS Bílé království